بنجامین فرانکلین از پدران بنیانگذار ایالات متحده آمریکا

برای اینکه پولت بیشترین سود را بدهد، جیبت را در مغزت خالی کن

وارن بافت کارآفرین و سرمایه‌گذار آمریکایی

بهترین سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری بر روی خود است